Neumann János Egyetem - Nyelvvizsgainformációk
Gyengénlátó Változat

Intézményi Nyelvi Vizsga (Kecskemét)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

Tudnivalók a vizsgáról

 • A nyelvi vizsga nem minősül államilag elismert nyelvvizsgának, csak a Neumann János Egyetem által kibocsátott oklevél megszerzését teszi lehetővé.
 • Nyelvi vizsga angol és német nyelvből tehető le a Neumann János Egyetemen (igény esetén francia nyelvből is szervezünk vizsgát).
 • A nyelvi vizsga szintjét (alapfok vagy középfok) minden (volt) hallgató esetében a szakjára való beiratkozáskor érvényes nyelvi követelmények határozzák meg.
 • A Neumann János Egyetem csak komplex nyelvi vizsgát szervez, amely írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga két része csak egy vizsgaidőszakon belül tehető le.

A vizsga részei:

 

Írásbeli

Szóbeli

Alapfok

2 szövegértési feladat (összesen 35 perc)

1 fogalmazás (30 perc)

1 hallás utáni szövegértés

2 szóbeli feladat (2 különböző téma)

Középfok

2 szövegértési feladat (összesen 45 perc)

1 fogalmazás (40 perc)

1 hallás utáni szövegértés

2 szóbeli feladat (2 különböző téma)

A fogalmazási feladathoz nyomtatott (egy- vagy kétnyelvű) szótár használható. Elektronikus szótár és mobiltelefon használata tilos! Szótárt az Egyetem nem biztosít!

 • Meg nem engedett eszközök használata a vizsgázó azonnali felfüggesztését vonja maga után.
 • Az írásbeli vizsga, valamint a szóbeli vizsgához tartozó hallásértési feladat egy napon van (szombat), a szóbeli beszélgetés lebonyolítására vagy az írásbeli vizsga után közvetlenül (kevés vizsgázó esetén) vagy maximum egy héten belül kerül sor munkanapokon. A szóbeli vizsgán egyszerre két jelentkező vizsgázik bizottság előtt.
 • A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összesítve minimum 60%-ot elér.
 • A komplex nyelvi vizsga korlátlan számú alkalommal ismételhető.
 • A nyelvi vizsga díja nyelvtől és szinttől függetlenül 20.000 Ft. 

Jelentkezés a vizsgára, vizsga utáni teendők

Nyelvi vizsgára jelentkezni kizárólag online módon lehet az alábbiak szerint:

 • A vizsgázó online jelentkezik a vizsgára 
 • Az Oktatási Igazgatóság ellenőrzi a jelentkezés jogosságát és megfelelőségét, majd e-mailen megküldi a vizsgázó részére a vizsgaazonosító kódot.
 • Az intézményi nyelvi vizsga díját csak átutalással lehet befizetni a következő bankszámlaszámra:

Neumann János Egyetem

10025004-00336114-00000000

A megjegyzés rovatban a következő adatoknak kell szerepelni:

1. Nyelvi vizsga - SAP kód: A3T1SZNYV1 (3NYV1)

2. A vizsgázó neve

Amennyiben a megjegyzés rovat hiányos, az Egyetem a vizsga díját azonnal visszautalja a befizetőnek. A vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkezési határidő utolsó napjáig az átutalás megtörténik.

Az átutalást igazoló bizonylatot kérjük megküldeni e-mailben (pk@pk.uni-neumann.hu) vagy postai úton (Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.).

 • A vizsgázó a vizsgaidőpont előtt 2 héttel e-mailben megkapja a vizsgabeosztását. 
 • Vizsgázni csak érvényes fényképes igazolvánnyal lehet (személyi igazolvány, útlevél, új típusú vezetői igazolvány).
 • A vizsga eredményéről a vizsgát követő 15. nap után  - szintén e-mailben - tájékoztatást küldünk.

Sikeres nyelvi vizsga esetén a hallgató eljuttatja a Neumann János Egyetem Oktatási Igazgatóságához (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a főiskolai leckekönyvét (postán vagy személyesen). Az Oktatási Igazgatóság 30 napon belül kiállítja az oklevelet, melyet a leckekönyvvel együtt személyesen lehet átvenni az adott kar Oktatási Irodájában.

Halasztás egyszer, a következő nyelvi vizsga időpontjára kérhető a vizsgát követő 5 munkanapon belül. A kérelem díja 2.000 Ft, melyet a fent megadott bankszámlára kell átutalni. A megjegyzés rovatban a következő adatoknak kell szerepelnie:

1. Nyelvi vizsga - SAP kód: A3T1SZNYV1 (3NYV1), halasztási kérelem

2. A vizsgázó neve

halasztási kérelem letölthető a www.uni-neumann.hu weboldalról. A kitöltött kérelmet a Neumann János Egyetem Oktatási Igazgatósága részére (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) kell elküldeni.

Vizsgaidőpontok 2020-ban: (Angol alapfok és középfok, német alapfok és középfok)

 • 2020. 05. 16. jelentkezés: 2020. 03. 16 – 2020. 04. 03. 
 • 2020. 11. 07. jelentkezés: 2020. 09. 14 – 2020. 10. 02.

 Egyéb információk:

 • Az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyamokat és tréningeket szervez a fent említett nyelvekből, valamint lehetőséget biztosít szintfelmérésre és próbavizsgára.
 • Tanfolyamaira elsősorban azok jelentkezését várja, akik már rendelkeznek a szükséges nyelvtani és lexikális ismeretekkel, mivel kurzusai a nyelvi vizsga különböző írásbeli és szóbeli feladatainak gyakorlását szolgálják.
 • A felkészítést segítő tananyagok listája a 'Segédanyagok a felkészüléshez' menüpont alatt található.
 • A tanfolyamokra a jelentkezés a Pedagógusképző Kar honlapján a 'Nyelvtanfolyamok' menüpont alatt lehetséges.

Kérdéseivel az Egyetem Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszékének kollégáihoz fordulhat személyesen, vagy telefonon:

Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar

 • 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. fszt. 5. iroda.
 • Telefon: 76/501-774
 • Web: https://pk.uni-neumann.hu

Nyelvvizsga lehetőség 2013 előtt végzett hallgatóknak

Nyelvvizsga lehetőség végzett hallgatóknak