Neumann János Egyetem - Nyelvvizsgainformációk
Gyengénlátó Változat

ECL nyelvvizsgahely - Megtekintés, felülvizsgálat

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

ECL Nyelvvizsgahely

Ha a vizsgázó kifogással kíván élni a vizsgakörülmények miatt, akkor észrevételét közvetlenül az érintett vizsgarész után köteles megtenni. Kifogását írásban kell benyújtania, és azt a vizsgahely vezetőjének kell ott helyben átadnia. 

A vizsgaeredmény internetes közlésétől számított 15 napon belül közvetlenül a Vizsgaközpontnak megküldendő felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati kérelmet e-mail-ben/faxon és levélben is meg kell küldeni az ECL Vizsgaközpontnak. Amennyiben a vizsgázó dolgozata újraértékelését kéri az írásos kérelemhez csatolni kell az újraértékelési díj befizetését igazoló bizonylatot. Ennek hiányában a Vizsgaközpont nem értékeli újra a vizsgázó teljesítményét. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját tekintjük. A kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül postán értesítjük a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a Vizsgaközpont a döntését módosítja. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati formanyomtatvány beszerezhető a vizsgahelyeken, illetve letölthető a www.ecl.hu honlapról.

Az ECL Vizsgaközpont harmadik értékelőt von be a felülvizsgálati kérelmek elbírálásába, akik az általuk képviselt nyelvből javaslatot tesznek a Vizsgaközpont vezetőjének döntése meghozatalához.

A vizsgázó (ill. kiskorúak esetében törvényes képviselője) írásban teljesített nyelvvizsga- 6 ECL vizsgaszabályzat feladatát, a feladat megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. Az ehhez rendelkezésre álló idő 45 perc. A megtekintés a vizsgázóval előre egyeztetett időpontban, az ECL Vizsgaközpontban (Pécs) konzultációval összekötve történik a helyszínen fizetendő konzultációs díj ellenében. A szóbeli kommunikációs vizsgáján készült hangfelvételt a vizsgázó adatvédelmi okokból nem hallgathatja meg.

A megtekintési formanyomtatvány letölthető a www.ecl.hu honlapról, és a vizsgaeredmények internetes közlésétől számított 15 napon belül adható be.