Neumann János Egyetem - Nyelvvizsgainformációk
Gyengénlátó Változat

BME Nyelvvizsgahely - Felülvizsgálati kérelem

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

BME nyelvvizsgahely

  • Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva, felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, függetlenül attól, hogy a vizsgázó a dolgozatát megtekintette-e.
  • A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a Vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A benyújtás történhet személyesen az ügyfélszolgálatunkon, vagy postai úton. Ez utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egy időben – a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt – elektronikus úton a vizsga@nyi.bme.hu e-mail címre vagy faxon a 06 1 463 3193 számra is el kell juttatni.
  • Amennyiben a felülvizsgálati kérelem a vizsga értékelésére vonatkozik, az eljárás a dolgozat újraértékelését jelenti, ami díjköteles. A kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási díj 4.000 Ft. 12.4. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtását követő naptól számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről a vizsgázót írásban értesíti. BME NYELVVIZSGAKÖZPONT
  • Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról, ebben az esetben a befizetett eljárási díj visszafizetésre kerül.
  • A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett – de a Vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga-fellebbezés” megjegyzéssel.
  • A panaszt az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint.