Neumann János Egyetem - Nyelvvizsgainformációk
Gyengénlátó Változat

BME Nyelvvizsgahely - Esélyegyenlőség

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

BME Nyelvvizsgahely

A 79/2006.(IV.5.) Korm. rendeletben megfogalmazott módon igazolt fogyatékosság esetén a fogyatékkal élő jelentkező a Vizsgaközponthoz vagy vizsgahelyéhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat, amennyiben minden egyes vizsgarészben a feladatot/feladatokat a nyelvvizsgáztatást szabályozó a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelettel módosított 137/2008.(V.16) kormányrendeletnek megfelelően teljesíteni tudja.

Súlyosan hallássérült vagy siket jelölt szóbeli vizsgára nem jelentkezhet, mivel fogyatékossága következtében a hallott szöveg értését mérő feladatokat nem tudja teljesíteni.

Az egyedi eljárásra irányuló kérést a 137/2008. R. 8. § (2) f)bekezdésében foglaltaknak megfelelően, - figyelembe véve a 1998. évi XXVI. Esélyegyenlőségi Törvény, valamint a 79/2006.(IV. 5.) Korm. r. 18. § előírásait, valamint a vizsgahelyszín lehetőségeit – a Vizsgaközpont személyre szabottan kezeli, legyen szó akár látás-, vagy hallássérült, mozgáskorlátozott, ill. egyéb problémával (diszlexia, diszgráfia, stb.) élő jelentkezőről. A benyújtott kérvényt a hozzá csatolt szakvélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, melynek eredményéről a jelentkező írásban értesítést kap.

Az egyedi eljárás során az alábbiak biztosíthatók:

  • többletidő a vizsgán, ami a feladatok megoldására adott időn felül legalább 30% lehet,
  • diszlexiás, diszgráfiás vizsgázó esetén a dolgozat értékelésekor a szakvéleményben foglaltak szerint a diszlexia-diszgráfia következményének betudható helyesírási hibák figyelmen kívül hagyása, esetenként - a vonatkozó szakmai ajánlások figyelembe vételével - egyedileg szerkesztett vizsgaanyag (betűtípus, elrendezés stb.)
  • számítógép használata az írásbeli vizsgán a mozgásukban korlátozott vizsgázóknak, ill. minden olyan esetben, amikor a vizsgázó írásképe olyan mértékben lenne rendezetlen vagy nehezen olvasható, hogy az már az értékelést is gátolná
  • egyéni bonyolítású vizsga (pl. ha felolvasás, vagy ha a többi vizsgázót esetlegesen zavaró, speciális körülmények biztosítása szükséges stb.),
  • saját segédeszközök használata, pl. Braille írógép, speciális nagyítókészülék, saját számítógép, de utóbbi csak abban az esetben engedélyezett, ha azon indokolt speciális program (pl. szövegfelolvasó) van telepítve.